Obuka radnika iz zaštite od požara

Opis

Zaštita od požara čini sastavni dio jedinstvenog sistema zaštite sa ciljem smanjenja rizika nastanka požara, spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreća.

Naša firma ovlaštena je od strane nadležnih ministarstava za pregled i ispitivanje, te certificiranje Društava/Preduzeća u poljima Zaštite od požara . Naš tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom nudi Vam niz usluga iz oblasti Zaštite od požara.

U cilju zadovoljenja zakonskih obaveza te sigurnosti Vas, Vaših radnika i Vaših klijenata, poslodavac je dužan osigurati obučavanje radnika u skladu sa važećim propisima Zaštite od požara.

Poslodavac je dužan osigurati osposobljavanje svih radnika u sljedećim slučajevima:

  • prije početka rada
  • jedanput u dvije godine.

Vježbu evakuacije i spašavanja svako Društvo/Preduzeće zakonski je dužno provoditi najmanje jednom u 12 mjeseci. Kako bi zadovoljili zakonsku obavezu provođenja treninga simulacije i evakuacije za radnike i korisnike građevina, povjerite nam organizaciju i provođenje stručnog treninga i simulaciju evakuacije prema unaprijed definiranom Planu evakuacije.

Naša firma nudi usluge osposobljavanja iz sljedećih oblasti:

Potrebna Vam je edukacija o
zaštiti na radu?

Ukoliko Vam je potrebna obuka o zaštiti na radu ili zaštiti od požara kontaktirajte nas.

Zašto izabrati Institut SK?

Prednosti koje ćete dobiti angažovanjem našeg stručnog tima višestruko će se isplatiti.

Pristupačne cijene

Najbolji omjer cijene i kvalitete.

Profesionalan tim

Dugogodišnja edukacija i obrazovanje imperativ su našeg tima.

Uvijek tu za svoje klijente

Dostupni za sve klijente onda kada im je najpotrebnije.

Pošaljite upit

Potrebna Vam je poslovno-tehnička saradnja za vođenje kompletne zaštite na radu?